Politica de confidențialitate
actualizată la data de 6 martie 2021
Politica de confidențialitate
actualizată la data de 6 martie 2021
1. Introducere
Noi înțelegem importanța protecției datelor cu caracter personal și prețuim relația pe care o avem cu fiecare utilizator în parte.
Datele pe care ni le furnizezi sunt doar pentru Alexa & Partners.
Ne asumăm angajamentul de a nu vinde, închiria sau de a face alte chestii dubioase cu datele tale.
Când vom colabora cu subcontractanți, ne asigurăm că aceștia respectă regulile, instrucțiunile și indicațiile noastre.
În acest document vei găsi ce date prelucrăm de la tine, cum le păstrăm, de ce prelucrăm datele tale, dar și care sunt drepturile tale.
2. Definițiile termenilor utilizați

În cuprinsul Termenilor și condițiilor, noțiunile de mai jos vor avea următoarea semnificație:

 • CONSIMȚĂMÂNT = înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;
 • DATE CU CARACTER PERSONAL = înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 • REGULAMENTUL GDPR = înseamnă REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
 • NEWSLETTER = înseamnă un buletin periodic comunicat de către Alexa&Partners utilizatorilor săi care și-au exprimat în mod expres consimțământul pentru a primi astfel de comunicări, și care cuprinde știri, informații despre activitățile, proiectele, noutățile precum și serviciile furnizate de Alexa&Partners, destinate utilizatorilor săi;
 • PRELUCRAREA DATELOR = înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
 • PERSOANĂ VIZATĂ = înseamnă orice persoană fizică identificată sau identificabilă ale cărei date sunt prelucrate de către noi în calitate de operator, ca de exemplu potențiali clienți sau vizitatori ai site-ului;
 • SPAM = înseamnă orice comunicare comerciala nesolicitată interzisa de lege atâta timp cât nu există acordul explicit al destinatarului (utilizatorului). Alexa&Partners nu va face și nici nu va încuraja SPAM-ul.

 

3. Cine este operatorul care prelucrează datele tale cu caracter personal?
Entitățile:
ALEXA NARCISA ELENA – CABINET DE AVOCAT, entitate care funcționează în conformitate cu legislația din România, având sediul situat în Timișoara, str. Francesco Griselini, nr. 2, etaj 1, SAD 8, județ Timiș – România, înregistrată și autorizată în cadrul Baroului Timiș – Uniunea Națională a Barourilor din România, cod de identificare fiscală 34014230, număr de telefon +40 768 605 905, adresă de e-mail: info@alexapartners.ro;
Societatea de expertiză contabilă CONTA-MER S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social situat în Timișoara, str. Dr. Pius Brânzeu, nr. 37, jud. Timiș, având număr de ordine în Registrul Comerțului nr. J35/2528/30.10.2003, având CUI 15860003, înregistrată în Tabloul Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, Filiala Timiș, având autorizaţia de funcţionare nr. 002731;
ULTRATRIPS SRL, persoană juridică română, cu sediul social situat în Timișoara, str. Luceafărul, nr. 9-11, sc. A, et. 1, ap. 17, județ Timiș, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș sub nr. J35/2773/2019, având C.U.I. 41346673,
fiecare va avea calitatea de operator de date și sunt denumite împreună „Alexa & Partners”,
4. Care este calitatea ta în temeiul prezentei politici de confidențialitate?
Orice persoană fizică care utilizează site-ul, canalele noastre de social media este considerată o persoană vizată.
5. Ce date prelucrăm?
 • datele de identificare (nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, localitatea). În cazul in care ne vei furniza numărul tău de telefon, putem utiliza acest număr pentru a va comunica prin SMS, confirmări sau modificări ale întâlnirilor / programărilor pentru consultanța juridică stabilite cu noi. Nu vei fi tarifat pentru acest serviciu.
 • Datele de facturare (nume, prenume, adresă, adresă de e-mail, valoarea serviciilor, modalitatea de plată, serviciile solicitate, data solicitării lor). Aceleași date se solicită și pentru încheierea unei colaborări cu noi.
 • Datele pentru marketing direct: nume, prenume, adresa de e-mail, istoricul navigării pe site, preferințele tale în ceea ce privește comunicarea newsletterelor și a materialelor gratuite.
 • datele privind conectarea, geolocalizarea și navigația (în cazul în care interacționați cu noi, de exemplu, de pe telefonul mobil);
 • informații și conținut furnizat de dumneavoastră (întrebări, solicitări)
 • Informații furnizate de dumneavoastră prin intermediul rețelelor de socializare (nume / alias utilizat pe rețeaua de socializare, fotografia de profil utilizată, like-urile, locația și orice altă informație descrisă pe rețeaua de socializare când dumneavoastră utilizați aceste rețele pentru a relaționa cu noi, dar și pentru adăugarea în Grupul Privat de Facebook – Abonament Alexa)
 • Istoricul serviciilor achiziționate de dumneavoastră de la noi (tipuri de Abonamente, consultanțele solicitate)
 • Informații tehnice (IP, fus orar, locație)
 • Informații financiare (referitoare la plățile făcute către noi, achiziția serviciilor noastre)

Nu stocăm niciodată datele cardului tău cu care ai achiziționat Abonamentul Alexa sau alte servicii.

Aceste date nu pot fi accesate de noi, ci doar de platforma de plată STRIPE, autorizată în acest sens.

Platforma de plată STRIPE este o platformă de plată securizată, care conferă garanții de siguranță pentru efectuarea plăților.

Putem obține datele tale din mai multe surse, cum ar fi datele furnizate de tale prin intermediul site-ului prin rubrica „Formular de contact”, prin intermediul paginilor de social media pe care le accesezi, dar și prin intermediul instrumentului de Google Analytics prin care putem vedea modul în care interacționezi cu site-ul nostru, pentru a îmbunătăți experiența ta pe site, dar și pentru a avea o statistică a utilizatorilor interesați de serviciile sau articolele noastre.
Însă în cazul în care vom transmite newslettere, te vom informa exact despre datele prelucrate, cum te poți abona sau dezabona și îți promitem că, în cazul în care newsletter-ul nostru nu te ajută în nici un fel, dezabonarea de la newsletter o vei putea face la fel de ușor ca abonarea.
Te rugăm să reții că, dacă decizi să nu ne furnizezi aceste informații, este posibil să nu poți beneficia toate funcționalitățile site-ului.
În aceste cazuri, vom procesa datele tale numai atunci când acest lucru este relevant pentru caracteristica sau serviciul respectiv, așa cum se menționează în această Politică de confidențialitate și Politica privind modulele cookies.
6. În ce scop prelucrăm datele tale cu caracter personal?
 • Pentru comunicarea cu tine, în funcție de ce tip de serviciu ne-ai solicitat, pentru a-ți oferi consultanță pe marginea solicitării tale
 • Pentru gestionarea relației de colaborare între tine și echipa noastră – contabilitate, facturare, plăți
 • Pentru respectarea obligațiilor legale pe care le avem de păstrare a evidențelor, de verificare,
 • Pentru a preveni sau combate orice atac cibernetic sau amenințare asupra sistemelor noastre
 • În scop de marketing, în cazul în care te-ai abonat la newsletter-ul nostru, vom utiliza datele tale în scopul furnizării serviciului de newsletter, precum și în scopul efectuării unei analize de profil pentru a determina care sunt preferințele tale pe baza istoricului de navigare pe site-ul nostru și pentru a stabili ce tip de materiale gratuite ți se potrivesc, în funcție de interesele și căutările tale. Dezabonarea de la newsletter se va putea face la fel de ușor ca și abonarea, direct din e-mailul de newsletter.
 • Pentru a comunicat / transmite / livra conținut și reclame relevante și personalizate, dar și pentru a analiza eficiența reclamelor oferite
 • Pentru a-ți transmite materiale gratuite (e-book-uri, cheatsheet-uri, checklist-uri și altele)
 • Pentru a posta testimonialele tale despre serviciile noastre (desigur, numai cu acordul tău),
 • Pentru a comunica cu tine prin intermediul rețelelor de socializare,
 • Pentru a opera, evalua și îmbunătății serviciile noastre și experiența dumneavoastră în relația cu site-ul și canalele de social media (incluzând dezvoltarea unor noi nișe de servicii solicitate de dumneavoastră, îmbunătățirea serviciilor deja oferite, managementul relațiilor de comunicare cu utilizatorii, analiza serviciilor noastre, efectuarea de analize de date și analize de audit),
 • Pentru a te adăuga în Grupul Privat de Facebook dedicat Abonamentului Alexa (denumirea de utilizator de Facebook, adresa de e-mail)
 • Pentru ca tu să poți achiziționa Abonamentul Alexa (nume, prenume, număr de telefon, adresa de e-mail, datele de facturare)
 • Pentru ca tu să poți utiliza Abonamentul Alexa (nume, prenume, număr de telefon, adresă de e-mail, subiectul consultanței)
 • Pentru a te contacta și a-ți acorda consultanța legală telefonică în baza Abonamentului
 • Pentru a ne putea conforma cu cerințele legale impuse.
În cazul în care vom utiliza datele dumneavoastră și în alte scopuri, vă vom comunica acest lucru la momentul colectării datelor dumneavoastră.
7. Care este temeiul legal în baza căruia prelucrăm datele tale?

Vom prelucra datele TALE în baza următoarelor temeiuri legale:

 • Pe baza consimțământului tău (în conformitate Art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul GDPR) – când ești de acord să primești din partea noastră conținut relevant și personalizat, pentru a primi newslettere de la noi. Dezabonarea / retragerea consimțământului o vei putea face foarte ușor prin opțiunea de Dezabonare din fiecare newsletter sau ne poți trimite un e-mail la adresa: info@alexapartners.ro și să ne ceri dezabonarea de la newslettere.
 • Pentru încheierea și executarea unui contract (in conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. (b) din Regulamentul GDPR) – spre exemplu în faza pre-contractuală, la solicitarea dumneavoastră, este nevoie de prelucrarea anumitor date cu caracter personal în vederea încheierii contractului, precum și pentru executarea contractului aferent Abonamentului Alexa)
 • În vederea respectării unei obligații legale;
 • Pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public ( în conformitate cu Art. 6 alin. (1) lit. (e) din Regulamentul GDPR).În conformitate cu articolul 39 din Legea nr. 51/1995, în exercitarea profesiei, avocații sunt parteneri indispensabili ai justiției. Prin urmare, activitatea profesională a avocatului se exercită în scopul înfăptuirii justiției, servind astfel unui interes public.
 • În scopul unui interes legitim (Art. 6 alin. (1) lit.(f) din Regulamentul GDPR) – inclusiv atunci când avem un interes legitim în efectuarea activităților de marketing, activități de cercetare, analize de date, management intern, procesarea și punerea în executare a solicitărilor legale, desfășurarea activității noastre în conformitate cu legislația aplicabilă.
8. Cât timp vom păstra datele tale?
Datele tale se vor păstra numai pentru perioada necesară pentru a răspunde la solicitarea ta, în cazul în care avem mandat din partea ta pentru a te asista sau reprezenta în fața autorităților sau instanțelor, vom păstra datele până la soluționarea definitivă a procedurilor, urmând ca ulterior să ștergem datele sau să le arhivăm, în funcție de prevederile legii aplicabile.
Datele privind facturarea ta sunt șterse după 10 ani, în conformitate cu reglementările în vigoare
În ceea ce privește datele prelucrate în scopuri de marketing, acestea se vor șterge odată cu exprimarea opțiunii tale pentru dezabonare.
După ce aceste perioade de păstrare expiră și dacă nu există un alt temei legal pentru care trebuie să păstrăm/prelucrăm datele tale acestea se vor șterge din sisteme noastre.
9. Transferuri de date către terțe părți

În virtutea activității noastre, putem transmite datele tale către:

 • Avocați, consultanți, contabili, specialiști implicați în a răspunde la solicitarea ta, în cazul în care aceștia nu își pot îndeplini mandatul sau nu îți pot furniza consultanța fără aceste date
 • Instanțele de judecată, Autorități publice, Instituții, executori judecătorești, notari publici, dacă acest lucru este necesar în vederea constatării, exercitării sau apărării unui drept în justiție sau pentru soluționarea unui diferend pe cale alternativă
 • Avocați sau consultanți străini, din afara României, atunci când soluționarea solicitării tale include consultanța altor specialiști din alte State
 • În cazul în care ne schimbăm forma de organizare a profesiei de avocat. În cazul in care un asemenea transfer este necesar, vom face tot ce ne sta in putință pentru a respecta prezenta Politică. In urma unui asemenea transfer, aveți dreptul de a contacta noua forma de organizare a profesiei de avocat pentru a solicita orice informații despre modalitatea in care va sunt prelucrate datele.

 

Vom transmite datele tale doar când primim instrucțiunea sau permisiunea ta ori când legea sau anumite instituții sau autorități ne impun sau ne solicită să facem astfel.
Putem transmite datele tale și către împuterniciții noștri (adică prestatori de servicii pentru Alexa & Partners). Însă aceștia vor prelucra datele tale numai cu respectarea instrucțiunilor noastre. Alexa & Partners va păstra controlul asupra datelor tale și ne vom asigura că se iau măsuri corespunzătoare de protecție a datelor tale.
Putem transfera datele tale în afara României. În cazul în care destinatarii sunt stabiliți în afara Spațiului Economic European vom verifica dacă există hotărâri, legi care recunosc faptul că aceste țări oferă un nivel adecvat de protecție a datelor.
În orice caz, ne vom asigura că destinatarii către care transmitem datele tale oferă un nivel adecvat de protecție a datelor, că există și se aplică măsuri tehnice de protecție a datelor.
10. Prelucrarea datelor tale pe rețelele de socializare
Alexa & Partners administrează paginile Alexa & Partners și este responsabil în privința datelor tale personale prelucrate prin aceste pagini.
Ce date prelucrăm prin social media?
Putem avea acces la profilul tău și la datele publice din profil, precum și la comentariile postate de tine, dacă alegi să ne dai like-uri, share-uri sau să ne lași comentarii pe social media.
Vom avea acces și la conținutul mesajelor private pe care ni le trimiți, în cazul în care alegi să ne scrii în privat pe paginile de social media.
Avem acces la statisticile generale cu privire la interacțiunea ta cu paginile noastre de social media. Putem să vedem numărul de click-uri pe o postare, impactul postărilor, numărul de vizualizări, numărul de like-uri, share-uri și comentarii.
Totodată, putem avea acces și la interesele tale, atunci când lansăm campanii de publicitate pe canalele de socializare. Noi nu avem acces la aceste date despre interesele tale și nu te putem identifica, însă rețelele de socializare vor prezenta reclamele noastre persoanelor care fac parte din categoriile de interese alese de noi.
Alexa & Partners nu controlează și nu are acces la cookie-urile plasate de rețelele de social media și nici la datele colectate de aceste rețele.
Toate aceste date sunt păstrate de noi pentru perioada necesară promovării echipei și serviciilor noastre, până la închiderea paginilor de pe rețelele de socializare.
Scopul prelucrării acestor date este promovarea echipei noastre, a serviciilor noastre, pentru a răspunde la mesajele pe care le primim prin intermediul social media, pentru analiza statisticilor și a interacțiunii tale cu paginile noastre de social media, dar și pentru a personaliza campaniile de publicitate.
De regulă, aceste pagini de social media sunt gestionate de departamentul de marketing intern al Alexa & Partners, însă putem alege la un moment dat să colaborăm cu agenții de marketing.
În cazul în care vom alege să colaborăm cu agenții, acestea vor respecta indicațiile noastre.
Temeiul legal al acestei prelucrări de date reprezintă interesul legitim al Alexa & Partners de a promova echipa și serviciile noastre, de a păstra interacțiunea cu utilizatorii, de a răspunde la mesajele primite prin aceste canale de comunicare și pentru a avea o măsura în privința modului în care dau rezultate paginile noastre de socializare.
Rețelele de social media creează anumite profiluri ale utilizatorilor, utilizând datele tale, iar în ceea ce privește transferul datelor, o parte din datele de pe social media transmise de tine pot ajunge în afara Spațiului Economic European, așa cum descrie Facebook, Instagram și LinkedIn, fiecare pe paginile lor de Termeni și Condiții.
11. Drepturile tale în legătură cu datele tale

În conformitate cu Regulamentul GDPR aveți următoarele drepturi, în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal pe care noi le prelucrăm:

 • Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor dvs
 • Dreptul de acces asupra datelor – Ne puteți solicita acces la datele dvs. cu caracter personal pe care noi le prelucrăm.
 • Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete – Ne puteți solicita să rectificăm datele dvs. cu caracter personal pe care noi le avem deja.
 • Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”) – Ne puteți solicita să vă ștergem datele dvs. cu caracter personal, în cazul în care nu mai avem un alt temei legal pentru prelucrarea lor.
 • Dreptul la restricționarea prelucrării – Ne puteți solicita să suspendăm o perioadă prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal.
 • Dreptul de a transmite datele pe care le avem despre dvs. către alt operator – Ne puteți solicita să transmitem datele dvs. cu caracter personal către un alt operator.
 • Dreptul de a vă opune prelucrării datelor – În cazul în care avem consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. în orice scop, aveți, dreptul să îl retrageți în orice moment.
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri cu efecte juridice sau cu efecte semnificative similare asupra asupra dvs.
 • Dreptul de a vă adresa justiției pentru apărarea drepturilor și intereselor dvs.
 • Dreptul de a formula o plângere în fața unei Autorități de Supraveghere.

 

Autoritatea de specialitate în România este:
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Adresă: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, tel. +40.318.059.211; +40.318.059.212, Fax: +40.318.059.220, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro, web-site-ul: www.dataprotection.ro
În cazul în care doriți să vă exercitați oricare din drepturile de mai sus, vă rugăm să ne adresați o solicitare în acest sens la adresa de e-mail: info@alexapartners.ro
În funcție de modificările legislative, evoluția tehnologiei și alte asemenea este posibil să modificăm informațiile cuprinse în prezenta Politică de confidențialitate.
În acest caz, vă vom comunica acest lucru, astfel încât dvs. să decideți în consecință cu privire la datele dvs. cu caracter personal.
Contacteaza-ne la:

info@alexapartners.ro

+40 768 605 905

""
sau completează formularul de contact de mai jos: