Consultanță financiar-contabilă

Experții contabili din Timișoara îți oferă servicii de consultanță financiar-contabilă în Timișoara, după cum urmează:

 • Consultanță privind reglementările valutare, operaţiunile de import/export, codul vamal, evitarea dublei impuneri, tranzacţiile internaţionale
 • Identificarea tuturor taxelor şi contribuţiilor aplicabile firmei
 • Asistență în îndeplinirea obligaţiilor fiscale
 • Analiza impozitelor, consultanța în probleme de TVA, de impozit pe profit sau venit, de impozite directe şi indirecte, de impozite pe salarii, pe asigurări sociale etc.
 • Analiza şi oferirea de soluţii fiscale de maximizare a investiţiilor
 • Consiliere privind impozitul pe profit (cote de impozitare, calculul profitului impozabil, plata impozitului, termen de plată, declaraţia de impozit pe profit)
 • Consiliere privind impozitul pe venit, categorii de venituri supuse impozitului pe venit, impozitul pe dividende (cote, termen de plată, declarare), definirea veniturilor din salarii, determinarea lunară a impozitului pe venitul din salarii, termen de plată a impozitului, regularizarea anuală a impozitului pe venit, fişe fiscale, declaraţia de venit global şi declaraţii speciale
 • Consiliere privind impozitul pe veniturile obţinute în România de nerezidenţi: sfera de cuprindere, venituri impozabile obţinute în România, reţinerea impozitului datorat de nerezidenţi, scutiri de taxe, declaraţii
 • Consiliere privind impozite şi taxe locale, reguli generale, calculul impozitelor, termene de plată, declaraţii, impozit pe clădiri şi teren, taxă asupra mijloacelor de transport, alte impozite şi taxe locale
 • Consiliere privind TVA, sfera de aplicare, persoane impozabile, operaţiuni impozabile, faptul generator, exigibilitate, teritorialitate, baze de impozitare şi cote de impozitare, determinare, regularizare şi rambursare, facturi fiscale, termen de plată, decont de TVA
 • Servicii de consultanță financiar-contabilă
 • Asistență contabilă a clientului
Consultanță financiar-contabilă

Experții contabili din Timișoara îți oferă servicii de consultanță financiar-contabilă în Timișoara, după cum urmează:

 • Consultanță privind reglementările valutare, operaţiunile de import/export, codul vamal, evitarea dublei impuneri, tranzacţiile internaţionale
 • Identificarea tuturor taxelor şi contribuţiilor aplicabile firmei
 • Asistență în îndeplinirea obligaţiilor fiscale
 • Analiza impozitelor, consultanța în probleme de TVA, de impozit pe profit sau venit, de impozite directe şi indirecte, de impozite pe salarii, pe asigurări sociale etc.
 • Analiza şi oferirea de soluţii fiscale de maximizare a investiţiilor
 • Consiliere privind impozitul pe profit (cote de impozitare, calculul profitului impozabil, plata impozitului, termen de plată, declaraţia de impozit pe profit)
 • Consiliere privind impozitul pe venit, categorii de venituri supuse impozitului pe venit, impozitul pe dividende (cote, termen de plată, declarare), definirea veniturilor din salarii, determinarea lunară a impozitului pe venitul din salarii, termen de plată a impozitului, regularizarea anuală a impozitului pe venit, fişe fiscale, declaraţia de venit global şi declaraţii speciale
 • Consiliere privind impozitul pe veniturile obţinute în România de nerezidenţi: sfera de cuprindere, venituri impozabile obţinute în România, reţinerea impozitului datorat de nerezidenţi, scutiri de taxe, declaraţii
 • Consiliere privind impozite şi taxe locale, reguli generale, calculul impozitelor, termene de plată, declaraţii, impozit pe clădiri şi teren, taxă asupra mijloacelor de transport, alte impozite şi taxe locale
 • Consiliere privind TVA, sfera de aplicare, persoane impozabile, operaţiuni impozabile, faptul generator, exigibilitate, teritorialitate, baze de impozitare şi cote de impozitare, determinare, regularizare şi rambursare, facturi fiscale, termen de plată, decont de TVA
 • Servicii de consultanță financiar-contabilă
 • Asistență contabilă a clientului
Contacteaza-ne la:

info@alexapartners.ro

+40 768 605 905

""
sau completează formularul de contact de mai jos: