Termeni și condiții
Termeni și condiții
1. Introducere
Îți mulțumim că ai ales să utilizezi website-ul nostru www.alexapartners.ro (denumit in continuare ”site-ul”).
Acest site aparține și este operat de entitățile:
ALEXA NARCISA ELENA – CABINET DE AVOCAT, entitate care funcționează în conformitate cu legislația din România, având sediul situat în Timișoara, str. Francesco Griselini, nr. 2, etaj 1, SAD 8, județ Timiș – România, înregistrată și autorizată în cadrul Baroului Timiș – Uniunea Națională a Barourilor din România, cod de identificare fiscală 34014230, număr de telefon +40 768 605 905, adresă de e-mail: info@alexapartners.ro;
Societatea de expertiză contabilă CONTA-MER S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social situat în Timișoara, str. Dr. Pius Brânzeu, nr. 37, jud. Timiș, având număr de ordine în Registrul Comerțului nr. J35/2528/30.10.2003, având CUI 15860003, înregistrată în Tabloul Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, Filiala Timiș, având autorizaţia de funcţionare nr. 002731;
ULTRATRIPS SRL, persoană juridică română, cu sediul social situat în Timișoara, str. Luceafărul, nr. 9-11, sc. A, et. 1, ap. 17, județ Timiș, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș sub nr. J35/2773/2019, având C.U.I. 41346673,
denumite împreună „Alexa & Partners”.
Prin continuarea utilizării acestui site accepți acești Termeni și Condiții de utilizare a site-ului.
În cazul în care nu ești de acord cu Termenii și Condițiile, nu ar trebui să utilizezi acest site.
Acest site este destinat utilizării persoanelor care au cel puțin 18 ani. În cazul în care utilizatorii sunt minori, aceștia pot utiliza site-ul și toate funcționalitățile sale numai dacă și în măsura în care utilizarea site-ului este autorizată și sub stricta supraveghere a titularului răspunderii părintești asupra copilului.
Te rugăm să citești cu atenție Termenii și condițiile, precum și toate celelalte politici publicate pe acest site, înainte de a efectua orice operațiune prin intermediul acestui site, deoarece conțin informații importante despre drepturile tale legale, condiții obligatorii și obligații din punct de vedere legal pentru utilizarea serviciilor pe care ți le punem la dispoziție.
2. Definițiile termenilor utilizați

În cuprinsul Termenilor și condițiilor, noțiunile de mai jos vor avea următoarea semnificație:

 • COMUNICARE COMERCIALA = orice formă de comunicare destinatã sã promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema Alexa & Partners.
 • COOKIE = însemnă un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online – telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează site-ul folosit în scopul de a asigura o interacțiune mai rapidă și mai ușoară între utilizatori și site-uri;
 • DATE CU CARACTER PERSONAL = înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 • LINK = înseamnă o referință, legătură, element de navigație într-un document electronic către alte părți ale aceluiași document, alte documente sau secțiuni din alte documente, spre care un utilizator este trimis atunci când accesează elementul de navigație;
 • NEWSLETTER = înseamnă un buletin periodic comunicat de către Alexa & Partners utilizatorilor sai care și-au exprimat în mod expres consimțământul pentru a primi astfel de comunicări, și care cuprinde știri, informații despre activitățile, proiectele, noutățile precum și serviciile furnizate de nii, destinate utilizatorilor site-ului;
 • PRELUCRAREA DATELOR = înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
 • SECȚIUNE = înseamnă o secțiune de pe site-ul alexapartners.ro
 • SITE = înseamna site-ul alexapartners.ro
 • SPAM = înseamna orice comunicare comerciala nesolicitată interzisa de lege atâta timp cât nu există acordul explicit al destinatarului (utilizatorului). Nu încurajăm SPAM-ul și nu va proceda la asemenea comunicări către utilizatorii sai;
 • UTILIZATOR = este orice persoana fizica (care acționează în nume propriu sau în calitate de reprezentant legal al unei entități juridice) care navighează pe site și vizualizează conținutul de pe acesta;
 • VIZITA = înseamna orice accesare de către o persoană a site-ului nostru.

 

3. Proprietate intelectuală
Conținutul acestui site este protejat de legislația aplicabilă în domeniul proprietății intelectuale.
În cazul în care doriți să utilizați, publicați, redistribuiți, copiați orice material de pe site, vă rugăm să solicitați acordul nostru prealabil.
Solicitarea acordului prealabil se va face întotdeauna prin e-mail la adresa de contact: info@alexapartners.ro
Fotografiile, materialele audio (dacă există), materialele video (dacă există) fie sunt proprietatea Alexa & Partners, fie dreptul de utilizare a fost achiziționat de la autorii acestora, fie sunt utilizate în mod gratuit – existând acest drept conferit de autorii unor imagini.
Logo-ul și tot ansamblul de Brand Identity este proprietatea Alexa & Partners, acestea fiind în curs de înregistrare la Autoritățile competente.
4. Politica Abonamentului Alexa

Prezenta politică stabilește regulile colaborării între Alexa & Partners și tine, în calitate de Client al acestui serviciu de tipul abonament de consultanță legală telefonică cu recurență lunară (denumit în continuare „serviciu” sau „Abonament”).

La acest moment, Furnizorul acestui Serviciu este:

ALEXA NARCISA ELENA – CABINET DE AVOCAT, entitate care funcționează în conformitate cu legislația din România, având sediul situat în Timișoara, str. Francesco Griselini, nr. 2, etaj 1, SAD 8, județ Timiș – România, înregistrată și autorizată în cadrul Baroului Timiș – Uniunea Națională a Barourilor din România, cod de identificare fiscală 34014230, număr de telefon +40 768 605 905, adresă de e-mail: info@alexapartners.ro (denumit în continuare „Furnizorul”).

Ce este acest Serviciu?

Serviciul Abonament Alexa constă în furnizarea de consultanță legală telefonică Clientului, pe baza unui abonament cu recurență lunară achitat de către Client, în cuantum de doar 95 de EURO (tariful fiind plătit în LEI, la cursul RON/EURO utilizat de platforma de plată STRIPE pentru debitarea cardului Clientului).

În cadrul acestui serviciu, Clientul care are un Abonament valabil, va avea acces la un Calendar în care își va putea programa ziua / zilele, ora / orele la care dorește să îi fie acordată consultanță legală telefonică, precum și care este subiectul legal (problema legală, neclaritate etc.) despre care dorește să discute cu un avocat.

La data și la ora stabilită de Client, acesta din urmă va fi contactat de un avocat și îi va fi furnizată consultanța solicitată.

Tot în cadrul acestui serviciu, putem acorda și alte bonusuri (cum ar fi organizarea de webinarii sau alte evenimente destinate exclusiv Clienților care au acest tip de Abonament și altele).

În scopul de a forma o comunitate a Clienților care dețin acest tip de Abonament, dar și pentru a le oferi bonusurile suplimentare, aceștia pot accesa Grupul Privat de Facebook – Abonament Alexa.

Pentru cine este acest Abonament Alexa?

Serviciul Abonament Alexa este destinat exclusiv antreprenorilor (indiferent de calitatea lor – asociat, administrator, investitor etc.), freelancerilor, persoanelor care doresc să își deschidă o afacere în România.

În cadrul Abonamentului, Clientul va putea solicita consultanță care ține de domeniul comercial, afaceri, societăți, activitatea societăților, domeniul dreptului în mediul online, drept civil (axat pe societăți / entități juridice), proprietate intelectuală ș.a.

Abonamentul Alexa nu va include consultanță legală în domeniului dreptului penal.

Achiziția Abonamentului se poate face direct pe datele societății / PFA-ului / entității juridice pe care o reprezentați sau pe datele persoanei fizice.

În cazul în care Abonamentul se achiziționează pe datele entității juridice, vă rugăm să ne comunicați datele de contact ale persoanei care va solicita consultanța legală pentru entitatea dvs.

ATENȚIE:

Abonamentul Alexa se achiziționează pentru fiecare entitate juridică în parte.

Nu este permisă furnizarea de consultanță legală pentru mai multe entități juridice, în baza unui singur Abonament.

În același sens, este interzis să transmiteți mai departe, către o altă persoană, datele de stabilire a programării de consultație pe care le-ați primit la momentul achiziționării Abonamentului, în scopul ca această persoană să beneficieze de consultanță legală fără să achite Abonamentul.

În caz de nerespectare a prevederilor de mai sus, ne rezervăm dreptul de a nu furniza consultanță legală.

Pentru cine nu este acest Abonament?

Abonamentul Alexa nu este destinat persoanelor fizice care au nevoie de consultanță legală pentru probleme personale (divorț, partaj, probleme legate de minori, interdicții judecătorești, moșteniri, donații etc.).

Ce nu este acest serviciu?

Prin acest serviciu nu se va furniza consultanță legală scrisă, de nici un fel.

În baza acestui Abonament nu se pot revizui, completa, verifica, redacta contracte și/sau alte documente legale, nu se redactează acțiuni de chemare în judecată, apărări scrise, note scrise, puncte de vedere scrise, opinii legale scrise și orice alt document / e-mail / text scris care ar avea natura unei consultanțe legale scrise.

Totodată, nu intră în acest abonament nici activități ce țin de reprezentarea legală în fața Autorităților, Instanțelor de judecată, Băncilor, Notarilor, etc.

În cazul în care Clientul dorește și aceste activități, poate solicita o ofertă de servicii legale separată pentru redactare de documente, reprezentare juridică sau alte nevoi.

Cum se achiziționează serviciul?

Clientul interesat de acest serviciu, va accesa link-ul dedicat serviciului, respectiv https://www.alexapartners.ro/abonament/ și va completa în Formularul de înscriere numele, prenumele său și numărul de telefon.

Pentru a achiziționa serviciul este obligatorie citirea prezentei Politici de Abonament (adică Termenii și Condițiile care stabilesc regulile dintre noi și tine).

După ce Clientul apasă click pe butonul de „Cumpără acum”, va fi redirecționat pe pagina platformei de plată STRIPE, unde va completa datele sale – adresa de e-mail, adresa de facturare și datele cardului cu care va efectua plata.

Prin apăsarea butonului de „Abonare” Clientul confirmă Abonamentul său și permite să îi fie taxat cardul pentru această plată și plățile viitoare (lunare).

Pentru achiziționarea Abonamentului este obligatorie furnizarea unor date reale. În caz contrar nu va fi posibilă continuarea procedurii de achiziționare a Abonamentului.

Cum se utilizează acest serviciu?

După ce Clientul a achiziționat Abonamentul Alexa, va primi un link de Calendar, în cadrul căruia va putea să își stabilească singur programarea datei și a orei la care dorește să beneficieze de consultanță legală. În momentul în care Clientul își stabilește programarea, va completa și subiectul discuției – adică tema pe marginea căreia dorește să primească consultanța.

Acest câmp referitor la Subiectul consultanței este obligatoriu, pentru a ne asigura că intrăm pregătiți în fiecare consultanță pe care o vom acorda Clientului.

La data și la ora fixată de client, acesta va fi contactat de un avocat din cadrul Furnizorului, care îi va acorda consultanța legală solicitată.

Pentru a avea o mai bune înțelegere a afacerii / a activității clientului, după ce clientul achiziționează pentru prima dată Abonamentul, va fi contactat de către Furnizor pentru a i se solicita câteva detalii despre entitatea juridică a Clientului, problemele cu care se confruntă afacerea sa, domeniul de activitate etc.

Toate aceste informații furnizate de Client se vor rezuma pe scurt într-un document denumit Fișă de Client.

În acest sens, pentru fiecare Client, Furnizorul va avea câte o Fișă de Client referitoare la entitatea juridică a Clientului, pentru a ne asigura că, de fiecare dată când vom furniza consultanța Clientului respectiv, vom avea în vedere și domeniul clientului, provocările legale cu care acesta se confruntă.

Tot în Fișa de Client se vor menționa și programările si consultanța acordată Clientului, pentru a ne asigura că, la momentul acordării consultanței legale Clientului, avem în vedere întregul parcurs al entității juridice a Clientului, și nu doar situația raportată punctual de Client.

Tot în cadrul acestui Abonament, putem acorda și alte bonusuri (cum ar fi organizarea de webinarii sau alte evenimente destinate exclusiv Clienților care au acest tip de Abonament și altele).

În scopul de a forma o comunitate a Clienților care dețin acest tip de Abonament, dar și pentru a le oferi bonusurile suplimentare, aceștia pot accesa Grupul Privat de Facebook – Abonament Alexa.

Având în vedere că la momentul accesării Grupului Privat de Facebook pentru prima data, Clientului îi este solicitată adresa de e-mail cu care a achiziționat Abonamentul, Furnizorul va verifica dacă titularul abonamentului este utilizatorul care solicită acces.

Cu toate acestea, pentru a evita situațiile în care pe baza aceluiași abonament vor solicita acces mai mulți utilizatori, echipa Alexa & Partners își rezervă dreptul de a nu accepta în grup alți utilizatori care solicită accesul pe baza aceleiași adrese de e-mail, utilizate deja de titularul abonamentului.

În cazul în care antreprenorii și/sau freelancerii care au un abonament Alexa valabil doresc să aibă acces la acest grup, dar totuși să rămână sub anonimat, pot să solicite accesul în Grupul Privat de Facebook folosind un cont de Facebook dedicat exclusiv acestui Grup. Cu toate acestea, nu se vor folosi nume ofensatoare, defăimătoare, pornografice.

Cu toate acestea, în momentul în care utilizatorul solicită accesul în grup îi va fi solicitată adresa de e-mail utilizată la momentul achiziției Abonamentului Alexa pentru a putea verifica faptul că utilizatorul care cere accesul în Grup este același cu cel care a achiziționat abonamentul.

Clientul va respecta Regulamentul Grupului Privat de Facebook.

Nu este obligatoriu să faceți parte din Grupul Privat de Facebook, însă în cazul în care nu faceți parte din Grup nu veți putea beneficia de eventualele bonusuri acordate (webinarii, sesiuni de Q& A etc.)

Plata

Prețul Abonamentului este afișat în EURO, însă retragerea sumei de pe cardul Clientului rezident se va face în LEI, la cursul LEU/EURO al platformei de plată STRIPE.

Client rezident înseamnă:

• persoana fizică – cetățean român, cetățean străin sau apatrid, cu domiciliul în Romania, atestat cu documente de identitate emise conform legii;

• persoanele juridice și orice alte entități, cu sediul în Romania, precum si persoanele fizice, cetateni romani, cetateni straini si apatrizi, cu domiciliul/resedinta in Romania, care sunt autorizate si/sau inregistrate sa desfasoare activitati economice pe teritoriul Romaniei, in mod independent, in conditiile prevazute de reglementarile legale in vigoare;

• sucursalele, agentiile, reprezentantele, birourile persoanelor juridice straine, precum si ale oricaror alte entitati straine, inregistrate si/sau autorizate sa functioneze in Romania;

Plata se poate face direct în EURO, în cazul în care plata se face de către un Client nerezident.

Client nerezident înseamnă:

• persoanele fizice – cetateni straini, cetateni romani si apatrizi, cu domiciliul in strainatate, atestat cu documente de identitate emise conform legii;

• persoanele juridice si orice alte entitati, cu sediul in strainatate, precum si persoanele fizice, cetateni straini, cetateni romani si apatrizi, cu domiciliul in strainatate, care sunt autorizate si/sau inregistrate sa desfasoare activitati economice in strainatate, in mod independent, in conditiile prevazute de reglementarile legale in vigoare;

• sucursalele, agentiile, reprezentantele, birourile persoanelor juridice romane, precum si ale oricaror alte entitati romane, inregistrate si/sau autorizate sa functioneze in strainatate;

Plata se va face prin platforma STRIPE, online, cu cardul, urmând instrucțiunile de plată oferite de platforma de plată cu ocazia plății.

Alexa & Partners nu este și nu va fi răspunzător pentru procesarea în mod eronat a plății, pentru erorile sistemului de plată, inclusiv dar fără a se limita la pierderile suferite utilizând sistemul de plată.

După ce Clientul a achiziționat prima dată Abonamentul, plata va fi una recurentă.

Clientul nu va trebui să mai parcurgă aceeași procedură de plată lunar (ca la momentul achiziției Abonamentului), întrucât tariful aferent Abonamentului va fi debitat automat din contul Clientului, în fiecare lună.

Sistemul de plată recurentă automat înseamnă că în fiecare lună calendaristică plata se va face automat de pe cardul furnizat de către Client la momentul la care a cumpărat prima data Abonamentul.

Clientul poate solicita încetarea / renunțarea la Abonament în orice moment:
– prin accesarea acestui link: https://www.alexapartners.ro/anulare-abonament-alexa/
– sau prin trimiterea unui e-mail către info@alexapartenrs.ro cu subiectul „Cerere de renunțare la abonament”.

Renunțarea la Abonament va conduce la oprirea sistemului de plată de recurență lunară, iar cardul Clientului nu va mai fi tarifat.

Facturarea

Pentru fiecare plată lunară a Abonamentului, Clientul va primi o factură fiscală.

În acest sens, factura fiscală se va emite pe datele furnizate de Client la momentul la care a achiziționat pentru prima data Abonamentul.

Așadar, dacă Clientul dorește ca factura fiscală aferentă Abonamentului să îi fie emisă pe datele societății sale / pe datele PFA-ului său, atunci va furniza aceste date la momentul achiziției Abonamentului.

Factura fiscală se va comunica Clientului, prin e-mail, la adresa de e-mail pe care a furnizat-o la momentul achiziției Abonamentului.

Garanții și Dreptul de retragere al Clientului

Pentru că ne dorim să avem Clienți mulțumiți, oferim o garanție de 200% pentru serviciul Abonament Alexa.

Garanția de 200% înseamnă că în cazul în care, în termen de 14 zile calendaristice de la data achiziției Abonamentului Alexa, Clientul nu este mulțumit de serviciul primit:

 se poate retrage din contract și va primi banii înapoi.
Asta înseamnă că nu va mai avea acces la Abonament, nu va mai putea stabili programări în Calendar pentru consultații, dar va primi banii înapoi

 Rămâne cu consultanța legală acordată – adică rămâne cu serviciul prestat, cu informațiile valoroase primite în cadrul celor 14 zile calendaristice, calculate de la data achiziției Abonamentului Alexa

Dreptul de retragere va fi folosit de client în termen de 14 zile calendaristice de la data achiziției Abonamentului Alexa și poate fi folosit o singură dată.

În cazul în care Clientul dorește să se folosească de dreptul său de retragere, este suficient să trimită un e-mail la adresa: info@alexapartners.ro și să comunice faptul că dorește să se retragă din contract. În același e-mail Clientul va comunica datele sale furnizate la momentul la care a achiziționat Abonamentul Alexa, dar și datele bancare în care dorește restituirea sumei de bani.

Nu va fi permisă achiziția de abonamente succesive, cu retrageri succesive și restituiri de bani în favoarea aceleiași persoane / entități juridice.

Răspundere și Exonerare de Răspundere

Furnizorul nu poate fi ținut răspunzător pentru acuratețea informațiilor pe care le furnizează Clientul. Clientul este singurul răspunzător pentru informațiile pe care le transmite pentru a-i fi acordată consultanța telefonică. Totodată, Clientul este răspunzător și pentru corectitudinea informațiilor transmise.

Mai precis, în cazul în care Clientul transmite informații incorecte sau care nu au legătură cu situația reală, consultanța îi va fi acordată pe baza informațiilor astfel cum au fost ele furnizate de către Client, sens în care Furnizorul nu poate fi răspunzător pentru consultanța acordată pe baza unei informații incorecte, eronate, inexacte transmise de Client.

Clientul înțelege că obligația Furnizorului nu este una de rezultat (adică de a livra rezultatul dorit de Client). Furnizorul are obligația de diligență, adică de a depune toate eforturile necesare pentru a furniza consultanță Clientului.

În cadrul Abonamentului Alexa, Furnizorul nu va presta activități de consultanță legală scrisă, sub nici o formă (redactări de documente, opinii scrise, verificări de contracte etc.).

În cadrul Abonamentului Alexa, Furnizorul nu va presta activități de reprezentare legală în fața Autorităților, Instanțelor de Judecată, a altor persoane / entități juridice și alte asemenea.

În cazul în care Clientul dorește să beneficieze de aceste tipuri de servicii, le poate solicita, însă îi va fi comunicată o ofertă separată de servicii legale pentru aceste servicii.

Furnizorul nu va răspunde, în nici un fel, pentru modul în care Clientul înțelege sau nu să acționeze în anumite situații. Totodată, Furnizorul nu răspunde pentru prejudicii cauzate Clientului sau altor persoane / entități ori terțelor persoane ca urmare a îndeplinirii de către Furnizor a obligațiilor asumate în temeiul Abonamentului Alexa. Furnizorul nu va răspunde nici pentru modul în care Clientul înțelege să folosească mai departe consultanța primită de la Furnizor.

În cazul în care limitarea răspunderii Furnizorului nu este permisă conform legii, Furnizorul va răspunde limitat la contravaloarea Abonamentului Alexa.

Furnizorul nu răspunde nici pentru prejudiciile cauzate de nefuncționarea site-ului sau funcționalităților din site (cum ar fi Calendar sau alte asemenea). În cazul în care apar defecțiuni tehnice, vă rugăm să ne comunicați în cel mai scurt timp problemele întâmpinate pentru a readuce site-ul la starea de funcționare.

Reclamații

Orice nemulțumire referitoare la Abonamentul Alexa va fi comunicată direct la adresa de e-mail: info@alexapartners.ro.

Vom răspunde la fiecare nemulțumire în termen de maximum 48 de ore lucrătoare, prin e-mail, la adresa de e-mail furnizată de Client.

Forța majoră

Nici una dintre părțile contractante nu răspunde pentru neexecutarea la termen sau/și executarea în mod necorespunzător a obligațiilor sale, în temeiul acestui Contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a fost cauzată de Forța Majoră – așa cum este ea definită de Codul Civil.

Partea care invocă Forța Majoră este obligată să notifice cealaltă parte în termen de maximum 10 zile de la data apariției situației de Forță Majoră. În acest caz oricare dintre părți va putea cere încetarea Contractului fără ca vreuna dintre părți să aibă dreptul la daune-interese de la cealaltă parte.

Legea aplicabilă

Legea aplicabilă acestui serviciu și prezentului contract este legea română.

În cazul în care vor apărea neînțelegeri referitoare la acest serviciu, vom face tot posibilul să îl soluționăm pe cale amiabilă. Dacă nu vom reuși, litigiul va fi soluționat pe instanțele competente de pe raza Municipiului Timișoara.

Politica Abonamentului Alexa poate suferi modificări, pe măsură ce primim feedback din partea clienților noștri. Așa că, asigură-te că ești la curent cu ultima versiune a Termenilor și Condițiilor de utilizare a Abonamentului Alexa.

5. Relația client-avocat
Site-ul a fost creat exclusiv în scopuri informative.
Opiniile și informațiile prezentate în conținutul site-ului nu pot fi considerate consultanță juridică și nu reprezintă neapărat opinia Alexa & Partners sau a clienților săi.
Prin vizualizarea acestui site ori utilizând informații din acesta sau comunicând cu noi, prin intermediul acestui site sau prin e-mail, prin comunicarea unei solicitări, nu se creează o relație avocat-client.
Utilizatorii nu trebuie să acționeze sau să refuze să acționeze, pe baza conținutului de pe acest site, fără a consulta mai întâi un avocat.
Deoarece legea se modifică în mod constant, conținutul acestui site poate să nu indice starea actuală a legii.
Nimic din conținutul prezentat pe acest site nu prezice sau garantează rezultate viitoare.
Alexa & Partners nu este răspunzător pentru utilizarea sau interpretarea informațiilor prezentate pe acest site și nici pentru acțiunile pe care le luați sau nu le faceți, pe baza conținutului acestui site.
6. Transmiterea de informații
Deși adoptăm diverse măsuri de securitate pentru protejarea informațiilor, nu putem garanta securitatea informației transmisă prin internet.
În acest sens, vă rugăm să nu transmiteți date sensibile sau confidențiale prin formularul de contact pus la dispoziție pe site, întrucât o transmitere a acestor informații prin internet nu poate fi garantată în procent de 100%.
Nu ne asumăm nici un fel de răspundere pentru orice pierdere a acestor informații confidențiale sau sensibile transmise de dumneavoastră în această modalitate.
7. Link-uri
Site-ul poate conține diverse link-uri către paginile web ale altor entități. Cu toate acestea, simpla includere a acestor link-uri care conduc către alte pagini web nu reprezintă referințe sau sprijin acordat acelor terțe entități.
Link-urile care conduc către paginile web ale autorităților publice sau organizații sunt puse la dispoziția utilizatorilor acestui site, pentru a le facilita accesul la informațiile publice.
Nu suntem răspunzători pentru conținutul terțelor-părți, iar aceste vor fi folosite de utilizatori pe propria lor răspundere, întrucât Alexa & Partners nu oferă nici un fel de garanție despre conținutul acestor link-uri.
8. Încălcări
În cazul în care, prin utilizarea acestui site, veți încălca Termenii și Condițiile, se vor lua măsuri împotriva oricăror comportamente care încalcă flagrant prezentele reguli.
În acest sens, înțelegeți că în cazul unei încălcări a acestor Termeni și Condiții, va poate fi blocat sau restricționat accesul la site sau la orice canale social media utilizate de Alexa & Partners, vă poate fi refuzată onorarea anumitor servicii juridice – servicii in derulare sau viitoare – chiar și în cazul în care drepturile Alexa & Partners sau drepturile celorlalți utilizatori au fost încălcate.
9. Răspundere
Tot conținutul prezentat pe site este furnizat ca atare, fără nici un fel de garanție expresă sau implicită.
În acest sens, utilizatorul își asuma toată răspunderea, riscurile și consecințele care ar putea rezulta din utilizarea acestui site.
Utilizatorul va fi răspunzător pentru orice daună care s-ar produce sistemului din terminalul folosit de acesta pentru a accesa site-ul.
Deși ne străduim ca site-ul să prezinte numai conținut corect și complet, în cazul în care apar situații în care conținutul site-ului poate fi pus la îndoială, vă rugăm să ne raportați de îndată problemele întâmpinate. Vom încerca să soluționam orice probleme raportate de dumneavoastră, în cel mai scurt timp posibil.
Dispozițiile prezentului Capitol se vor completa cu dispozițiile Capitolului privind Relația client-avocat.
10. Reguli de conduită

În utilizarea acestui site există câteva reguli de bună conduită care trebuie respectate de toți utilizatorii, astfel încât orice potențial utilizator să aibă posibilitatea de a accesa acest site, dar și pentru ca experiența fiecărui utilizator să fie una prietenoasă.
În acest sens utilizatorul se va abține de la orice conduită care include:

 • Modificarea în orice formă a site-ului și a conținutului său,
 • Utilizarea oricăror programe de tip software (cum ar fi roboți, spiders, crawlere etc) asupra site-ului, dacă acestea ar putea dăuna infrastructurii site-ului și/sau imaginii Alexa & Partners,
 • Utilizarea oricăror metode de tip hacking și/sau încercarea de accesarea site-ului prin alte moduri, decât interfața pusă la dispoziția utilizatorilor,
 • În cadrul secțiunilor de tipul ”Formular de contact”, utilizatorul va fi pe deplin răspunzător pentru conținutul completat și/sau postat în aceste secțiuni.
 • În acest sens, utilizatorul se obligă să nu se angajeze și/sau să nu încurajeze pe alții în transmiterea, postarea, trimiterea de e-mail-uri sau conținut care este ilegal, dăunător, amenințător, abuziv, hărțuitor, tendențios, defăimător, vulgar, obscen, pornografic, invadează intimitatea altor persoane, rasist, care instigă la ură de orice tip, conținut despre care cunoaște că este fals, înșelător și/sau nu prezintă realitatea.
 • În același sens, utilizatorului îi sunt interzise orice acțiuni de tip SPAM prin secțiunile de tipul ”Formular de contact”
 • Utilizatorul se va abține de la a-și asuma o altă identitate a unei alte persoane pe site, precum și de la a se prezenta în calitate de afiliat cu orice entitate juridică și/sau persoană, daca acest lucru este fals sau se face în scopuri înșelătoare,
 • Utilizatorul va respecta orice lege aplicabilă la nivel național, european și internațional, iar în caz contrar acesta înțelege faptul că în caz de încălcare a legislației va fi ținut direct răspunzător pentru faptele sale,
 • Utilizatorul nu va prelucra în nici un mod și prin nici un fel de programe sau unelte de tip software, date cu caracter personal, date despre alți utilizatori ai site-ului.

În cazul în care utilizatorul nu va respecta regulile de conduită în mediul online, utilizatorului în cauză i se vor șterge orice comentarii sau postări care nu respectă regulile de conduită.
În același sens, ne rezervăm și dreptul de a ne îndrepta împotriva unui asemenea utilizator, prin orice pârghii legale puse la dispoziție de legiuitor, in cazul in care un asemenea utilizator a cauzat daune / prejudicii, indiferent de natura și dimensiunea acestora.

11. Legislația aplicabilă
Folosirea acestui site și tot ce include acesta este guvernata de legislația romana.
Orice eventuale procese, pretenții, reclamații, plângeri care rezulta din sau in legătură cu utilizarea acestui site se vor soluționa pe cale amiabila, iar in cazul in care încercarea de soluționare amiabila eșuează, eventualele procese vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente de pe raza Municipiului Timișoara, județ Timiș – Romania.
Contacteaza-ne la:

info@alexapartners.ro

+40 768 605 905

""
sau completează formularul de contact de mai jos: